Září 28, 2022

Název dne: Benoit

Etymologie daného jména Benoit
křestní jméno Benoit pochází z latiny a znamená "požehnaný". toto křestní jméno nese ve Francii asi 118 000 lidí a je v top 200 národních. Benoit je poctěn 11. července.

původ
Pochází z italské šlechtické rodiny ve 4. století, Saint Benoit odešel do meditace v jeskyni na konci jeho studií. On založil dvanáct klášterů, včetně opatství Monte Cassino, se blížit k Neapoli, a sloužil po celá staletí jako jedinečný model pro všechny objednávky Christendom. Hrál významnou roli v církvi a křesťanské společnosti. Zemřel v roce 547 a v roce 1947 byl papežem Piem XII prohlášen za "patrona Evropy". křestní jméno dlouho křestní jméno diskrétní, což bylo zvláště vyhrazeno pro vznešené katolíky. V polovině dvacátého století zažila rychlý nárůst a dnes je ve Francii poměrně běžná.

znak
Benoit je věrný mladý muž. Ve svém profesním životě se snadno přizpůsobuje týmu a rád komunikuje. Ve svém osobním životě je mladý muž velmi citlivý a rád se s ním podělil o dobré chvíle.

Něžnost (2011) - trailer (Září 2022)