Únor 1, 2023

Název dne: Sibille

Etymologie křestního jména Sibille
křestní jméno Sibille pochází z řečtiny a znamená "prorokyně". toto křestní jméno nese ve Francii asi 190 lidí a dodnes je to málo. Sibilles je poctěn 9. října.

historie
Sibille také píše Sibylle. Silol byl pro Řeky a Římany žena, která, inspirovaná bohy, předpověděla budoucnost jako věštce, často záhadné. Následně křesťanská tradice raného středověku tvrdila, že jeden z nich, Sibyl z Cumae, Itálie, oznámil, dvě století před naším letopočtem, příchod Krista. Podle legendy prodala králi Tarquinovi, Sibylline Books, sbírkám proroctví, která měla obsahovat celou budoucnost Říma. Po této události, toto křestní jméno začalo se šířit již ve 12. a 13. století ve Velké Británii. Ve Francii, Sibille také se objevil ve 13. století a zůstane dnes křestní jméno vzácné a málo připisované.

znak
Sibille je mladá optimistka. Ve svém profesním životě je velmi komunikativní a ráda se rozhoduje. Ve svém osobním životě je Sibille velmi milý a romantický člověk.

5.8. Pořad o aktuálních energiích s názvem "Ranní káva" s Tínkou a Radkem (Únor 2023)