Únor 7, 2023

Název dne: Sidney

Etymologie jména Sidney
křestní jméno Sidney pochází z latiny a znamená "obyvatelé Sidonu". toto křestní jméno je ve Francii přepravováno asi 1000 lidmi a v roce 2013 by nemělo být uděleno více než 30 dětem. Sidney je poctěn 14. listopadu.

historie
Sidon je jedno z nejstarších měst v Phenicia na libanonském pobřeží. Byl založen Kanaánem, Noemovým vnukem. Toto město výjimečného osudu překonalo zničení způsobené Peršany v 343, pak Asyrians v 677. Dnes Sidon je volán Sayda. křestní jméno Sidney se nesměle šířil v šestiúhelníku, na rozdíl od anglicky mluvících zemí, kde toto křestní jméno se stala populární.

znak
Sidney je zářivý a roztomilý mladý muž. Ve svém profesionálním životě je vytrvalý a chytrý. Sidney ve svém osobním životě pravidelně potřebuje pohodlí nebo bezpečnost rodiny.
 

Kurz sebeovládání (2003) - trailer (Únor 2023)