Prosinec 5, 2020

Francouzi chtějí na svém talíři přírodní produkty

Přírodní produkty jsou na vzestupu. Podle studie Mediaprism / 60 milionů spotřebitelů by 83% francouzských lidí na svém talíři tvrdilo více přírodních produktů (maso, ryby, ovoce a zelenina). Z 1210 dotázaných osob si 34% z nich dokonce myslí, že „přirozenost“ výrobků, které konzumují, je pro ně nezbytným kritériem, zatímco 48% z nich nyní chce znát svého výrobce.


Návrat k pramenům? Je třeba poznamenat, že 73% francouzských lidí uvádí, že preferují výrobky francouzského původu, zatímco 69% z nich věnuje zvláštní pozornost nákupu výrobků z jejich regionu. Nový způsob spotřeby silně příznivý pro ekologické zemědělství, protože dvě třetiny francouzských vlastníků skutečně kupují „alespoň čas od času“ ekologické produkty.


Zatímco Francouzi věnují zvláštní pozornost původu čerstvých produktů, přikládají také důležitost přirozenosti kosmetických produktů (82%) a léků (75%).


Ale nejpřekvapivější věcí tohoto průzkumu je, že Francouzi konečně souhlasí s tím, že malý význam pro cenu. Bylo by to zásadní pouze pro 25% spotřebitelů.Timothy Snyder: Ukraine, Russia and the Central Significance of Civil Society (Prosinec 2020)